Elige lengua:

  a  

Calculado:

Kilogramo / mol

unidades de medida: masa molar
Símbolo: kg/mol
Gramo / mol a kilogramo / mol Kilogramo / mol a gramo / mol

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 kilogramo / mol kg/mol = 1*1000.000000000 gramo / mol g/mol
  • 1 kilogramo / mol kg/mol = 1*55.508435060 moleculas de agua H2O
  • 1 kilogramo / mol kg/mol = 1*992.122546980 hidrógeno H
  • 1 kilogramo / mol kg/mol = 1*31.186652110 azufre S
  • 1 kilogramo / mol kg/mol = 1*17.906706060 planchar Fe