:
logo qtransform

  a  

Calculado:


Megagray / segundo

unidades de medida: radiación
Símbolo: MGy/s
multiplesMegagray / segundo (MGy/s): múltiplos y submúltiplos
Gray / segundo a megagray / segundo Megagray / segundo a gray / segundo

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 megagray / segundo MGy/s = 1*1000000 sievert / segundo Sv/s
  • 1 megagray / segundo MGy/s = 1*1000000000.000000000 milígray / segundo mGy/s
  • 1 megagray / segundo MGy/s = 1*1000000 gray / segundo Gy/s
  • 1 megagray / segundo MGy/s = 1*100000000.000000000 rem / segundo rem/s
  • 1 megagray / segundo MGy/s = 1*0.001000000 gigagray / segundo GGy/s