:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Kilofarad

Měrné jednotky: elektrická kapacita
Symbol: kF
multiplesKilofarad (kF): násobky a podnásobky
Faradů na kilofaradů Kilofaradů na faradů

info
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 kilofarad kF = 1*1000.000000000 faradů F
  • 1 kilofarad kF = 1*1000000.000000000 milifaradů mF
  • 1 kilofarad kF = 1*1000000000.000000000 mikrofaradů μF
  • 1 kilofarad kF = 1*0.000001000 abfarad abF
  • 1 kilofarad kF = 1*10000.000000000 decifaradů dF