:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Převést kinematická viskozita

hst
mm²/s
Gst
in²/s
Mst
m²/s
ft²/s
hst
m²/h


cst
st
cm²/s
μst
ft²/h
dst
Kst
mst

twitter  facebook  whatsapp
Měrné jednotky

symbolKinematická viskozita: symboly a zkratky