wybierz język:

  na  

Obliczony:

Przelicz lepkość kinematyczna

st
dst
hst
in²/s
µst
st
hst
Kst
mst


cm²/s
cst
Mst
m²/h
m²/s
mm²/s
ft²/h
ft²/s
Gst

twitter  facebook  whatsapp
jednostki miary

symbolLepkość kinematyczna: symbole i skróty