:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Przelicz lepkość kinematyczna

st
dst
cst
hst
in²/s
μst
Kst
m²/s
st


cm²/s
Mst
ft²/h
Gst
hst
m²/h
mm²/s
ft²/s
mst

twitter  facebook  whatsapp


jednostki miary

symbolLepkość kinematyczna: symbole i skróty