:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Przelicz ciężar

kg
μg
t
q
dag
g
lb
blob
mg
bek
hg
pim
mina
dwt
dar


slug
tal
UK t
ct
gr
sh cwt
shek
dg
oz
cwt long
ger
cg
tod
US t
t lb

twitter  facebook  whatsapp


jednostki miary

symbolCiężar: symbole i skróty