:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


km na m na cm na mm rule
mi na yd na ft na in rule

objętość

długość

ciężar

temperatura

powierzchnia

prędkość

czas

ciśnienie

energia

częstotliwość

kąt

dane

natężenie strumienia

moc

siły

prąd elektryczny

woltaż

ładunek elektryczny

opór elektryczny

indukcja magnetyczna

przewodność elektryczna

strumień świetlny

indukcyjność

strumień magnetyczny

pojemność elektryczna

masa cząsteczkowa

radioaktywność

gęstość

moment obrotowy

lepkość dynamiczna

lepkość kinematyczna

stężenie molowe

promieniowanie

promieniowanie ekspozycja

pole magnetyczne

iluminacja

promieniowanie - dawka pochłonięta

potencjał elektryczny

przyspieszenie kątowe

przepływ - masa

przepływ molowy

elastyczność elektryczna

przepływ - ciecze

waga tkaniny

gęstość tkaniny

rozmiar czcionki

kąt bryłowy

prędkość obrotowa

aktywność katalityczna

emisje CO2

dźwięk

określona objętość

współczynnik przenikania ciepła