:
logo qtransform

  na  Regulamin użytkowania

ZAWARTOŚĆ WITRYNY
Serwis www.qtransform.com oferuje swoim użytkownikom bogatą bazę informacji, przekształceń jednostek miary oraz narzędzi matematycznych i fizycznych. Przekształcenia publikowane na tej stronie są wykonywane automatycznie przez oprogramowanie do personalizacji lub niektóre konwersje są wykonywane ręcznie. Wszystkie te przeliczenia dokonywane są w taki sposób, aby zapewnić poprawny i łatwo dostępny wynik, a jednocześnie dostępny dla wszystkich odwiedzających korzystających z tego środka informacji.

W obrębie witryny pytania odwiedzających są zadawane przez nasz zespół lub przez innych użytkowników tej witryny.

Na stronie qtransform.com znajduje się również sekcja kontaktowa, w której użytkownicy mogą skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy. Przesyłając swoje dane osobowe na stronę qtransform.com, przekazujesz prawa do informacji naszemu zespołowi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszelkie informacje publikowane na tej stronie mają charakter dodatkowy i informacyjny i nie mogą zastępować osobistych badań i wiedzy. qtransform.com zaleca, aby zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, w przypadku jakichkolwiek konkretnych niepewności, skontaktować się ze specjalistą lub nauczycielem, mając w ten sposób pewność, że informacje są dokładne.
qtransform.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, które znajdziesz w różnych kategoriach zawartości witryny lub w jakiejkolwiek innej sekcji, w której tekst pochodzi z innych witryn oferujących odpowiednie informacje.

qtransform.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu do informacji prezentowanych w serwisie. Niektóre konwersje jednostek mogą być błędne.

SYSTEM GWARANCYJNY
Nie gwarantujemy jakości, odpowiedzialności, aktualności ani dokładności prezentowanych informacji ani świadczonych usług. Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uwierzytelnić informacje podane przez członków podczas rejestracji, nie możemy uniemożliwić różnym osobom podawania fałszywych informacji lub działaniu w ukrytych celach. Nie możemy zagwarantować 100% poprawności obliczeń.

Prosimy każdego zarejestrowanego członka o uczciwe i etyczne postępowanie podczas korzystania z usług oferowanych przez qtransform.com. Nie możemy jednak mieć pewności, że wszystkie informacje podane przez zarejestrowanych użytkowników są aktualne i prawidłowe. Zachęcamy do komunikowania się z innymi członkami z poszanowaniem zasad zdrowego rozsądku i ostrożności. Twoim obowiązkiem jest ocena wiarygodności i dokładności wszystkich form gwarancji udzielonych przez innych członków lub znajdujących się w opublikowanych dokumentach.

Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie i utrzymanie dokładnego profilu osobistego (zwłaszcza jeśli Twoim celem jest dodanie informacji online), aby odwiedzający otrzymywali dokładne informacje za pośrednictwem qtransform.com. Ta usługa i informacje prezentowane na tej stronie internetowej są dostarczane „tak jak są”, a korzystanie z tej witryny odbywa się całkowicie i wyłącznie na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo qtransform.com zrzeka się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. qtransform.com nie daje żadnej gwarancji, że: usługa spełni Twoje wymagania, usługa będzie wykonana terminowo i bez błędów, efekty korzystania z serwisu będą zgodne z zamierzonym celem, jakość spełni Twoje oczekiwania lub wszelkie błędy na stronie zostaną poprawione. Żadna porada ani informacja uzyskana ustnie lub pisemnie od qtransform.com nie stanowi gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w niniejszej Umowie.