:
logo qtransform

  na  Polityka prywatności

Zawartość stron tej witryny służy do ogólnej informacji i wyłącznego użytku. Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ani my, ani osoby trzecie nie udzielamy żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie internetowej do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponosisz własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje specyficzne wymagania.

Ta strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są nam licencjonowane. Ten materiał obejmuje m.in. projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione, chyba że zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków. Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie, które nie są własnością lub nie są licencjonowane przez operatora, są uznane na stronie. Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.
Od czasu do czasu ta strona internetowa może również zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są podane dla Twojej wygody w celu podania dalszych informacji. Nie oznaczają, że popieramy te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki.