:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Przelicz natężenie strumienia

cd
cd Hf
cd Germany
car u


lm/sr
10 cd
cd Uk

twitter  facebook  whatsapp


jednostki miary

symbolNatężenie strumienia: symbole i skróty