wybierz język:

  na  

Obliczony:

Przelicz promieniowanie - dawka pochłonięta

mrad
rad
J/Kg
cGy
KGy
mGy
Gy
dGy
J/cg


J/mg
GGy
mrad
daGy
µGy
hGy
rad
MGy
J/g

twitter  facebook  whatsapp
jednostki miary

symbolPromieniowanie - dawka pochłonięta: symbole i skróty