:
logo qtransform

  kepada  Penukaran sinaran - dos yang diserap

μGy
KGy
Gy
J/Kg
J/mg
cGy
daGy
dGy


hGy
MGy
mGy
J/g
rad
GGy
J/cg
mrad

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolSinaran - dos yang diserap: simbol dan singkatan