:
logo qtransform

  kepada  Penukaran debit - geraham

mol/s
Kmol/h
Kmol/s
Kmol/min
mmol/d
damol/s
mmol/min
mmol/s
Kmol/d
μmol/s


mol/h
Gmol/s
Mmol/s
mmol/h
cmol/s
dmol/s
hmol/s
mol/min
mol/d

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolDebit - geraham: simbol dan singkatan