:
logo qtransform

  kepada  Penukaran kapasiti elektrik

μF
mF
F
nF
C/V


dF
MF
kF
GF
abF

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolKapasiti elektrik: simbol dan singkatan