:
logo qtransform

  kepada  Penukaran aruhan magnet

Wb/m²
GT
mG
G
T


y
MT
Vs/m²
Mx/cm²
kT

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolAruhan magnet: simbol dan singkatan