:
logo qtransform

  kepada  Penukaran aruhan magnet

Wb/m²
T
mG
GT
G


Vs/m²
y
MT
kT
Mx/cm²

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolAruhan magnet: simbol dan singkatan