pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Penukaran tenaga

kWh
kcal
BTU
cal
MJ
erg
Ry
car
kJ
Nm
GJ
hph
eV


kBTU
NuclearW
daJ
MWh
tTNT
Wh
cJ
dJ
J
th
hJ
µJ
th

twitter  facebook  whatsapp
unit ukuran

symbolTenaga: simbol dan singkatan