pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Penukaran sinaran

Gy/s
rem/s
GGy/s
KGy/s
daGy/s
mGy/s
W/Kg
MGy/s


µGy/s
rd/s
cGy/s
dGy/s
hGy/s
Sv/s
J/Kg/s

twitter  facebook  whatsapp
unit ukuran

symbolSinaran: simbol dan singkatan