:
logo qtransform

  kepada  Penukaran sinaran

Gy/s
rem/s
GGy/s
KGy/s
μGy/s
mGy/s
rd/s
Sv/s


MGy/s
daGy/s
dGy/s
W/Kg
cGy/s
hGy/s
J/Kg/s

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolSinaran: simbol dan singkatan