:
logo qtransform

  kepada  Penukaran kuasa

J/min
W
hp
KW
hp metric
BTU/h
cal/min
BTU/min
MBTU/h
GW
mW
kVA
Nm/s
FtLbf/s
hp electric
cW
J/s
whp
GVA


MMBTU/h
VA
cal/h
Kcal/h
MVA
BTU/sec
dW
J/h
Kcal/min
MW
mVA
FtLbf/min
cal/s
hW
Kcal/s
μW
FtLbf/h
daW

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolKuasa: simbol dan singkatan