:
logo qtransform

  kepada  Penukaran pendedahan sinaran

rep
R
μC/kg


parker
C/kg
mC/kg

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolPendedahan sinaran: simbol dan singkatan