:
logo qtransform

  kepada  Penukaran daya

MN
N
dcgf
gf
kgf
kN
kipf
J/m
hN
mN
tf
cgf
J/cm
GN


p
lbf
cN
hgf
kp
daN
dN
μN
pdl
ozf
dgf
dyn
klbf

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolDaya: simbol dan singkatan