pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Penukaran daya

MN
N
kipf
J/m
dcgf
gf
kN
lbf
cgf
GN
J/cm
kgf
mN
tf


dgf
hgf
hN
p
pdl
kp
μN
ozf
cN
daN
dN
klbf
dyn

twitter  facebook  whatsapp
unit ukuran

symbolDaya: simbol dan singkatan