:
logo qtransform

  kepada  Penukaran pekali pemindahan haba

w/m²/K
cal/s/cm²/b0C
kcal/h/m²/b0C
J/s/m²/K
BTU/h/ft²/b0C


BTU/s/ft²/b0C
CHU/h/ft²/b0C
kcal/h/ft²/b0C
w/m²/b0C

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolPekali pemindahan haba: simbol dan singkatan