:
logo qtransform

  kepada  Penukaran aliran - jisim

mg/d
kg/min
mg/min
t/h
t/s
cg/s
g/min
kg/h
kg/d
μg/s
lb/h
dg/s
g/d
Mg/s


mg/s
lb/min
lb/s
t/d
Gg/s
Hg/s
Kg/s
mg/h
lb/d
g/h
g/s
t/min
dag/s

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolAliran - jisim: simbol dan singkatan