:
logo qtransform

  kepada  Penukaran fluks berkilau

lx m²
Wbh
Wbl
cd sr


Wb
lm
Wft

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolFluks berkilau: simbol dan singkatan