pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Penukaran aktiviti katalitik

Gkat
kkat
mol/s
ckat
µmol/min
dkat
kat


Mkat
µkat
mkat
dakat
U enz
hkat

twitter  facebook  whatsapp
unit ukuran

symbolAktiviti katalitik: simbol dan singkatan