:
logo qtransform

  kepada  Penukaran kearuhan

kH
GH
H
MH


Wb/A
μH
mH

twitter  facebook  whatsapp


unit ukuran

symbolKearuhan: simbol dan singkatan