:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Przelicz przepływ - masa

g/d
lb/h
lb/s
kg/h
Kg/s
kg/min
Mg/s
kg/d
dg/s
t/h
g/s
Hg/s
μg/s
mg/d


lb/min
lb/d
t/min
cg/s
g/h
mg/min
dag/s
Gg/s
mg/s
g/min
mg/h
t/s
t/d

twitter  facebook  whatsapp


jednostki miary

symbolPrzepływ - masa: symbole i skróty