wybierz język:

  na  

Obliczony:

Przelicz przepływ - masa

g/d
lb/h
kg/h
lb/s
Kg/s
dg/s
t/h
Mg/s
kg/min
kg/d
lb/d
Hg/s
µg/s
lb/min


t/min
Gg/s
g/s
cg/s
dag/s
g/min
g/h
mg/min
mg/s
mg/h
mg/d
t/s
t/d

twitter  facebook  whatsapp
jednostki miary

symbolPrzepływ - masa: symbole i skróty