pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Kalori / minit

unit ukuran: kuasa
Simbol: cal/min
Watt kepada kalori/minit Kalori/minit kepada watt

infoKalori sejam ialah unit ukuran untuk kuasa.
Dalam kebanyakan medan ia digantikan dengan joule

1 kalori = 4.1868 Joule

Kalori atau gram kalori ialah tenaga yang digunakan untuk menaikkan suhu satu gram air sebanyak 1 °C pada tekanan atmosfera standard (101,325 kPa).
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 kalori / minit cal/min = 1*0.069779999998295 watt W
  • 1 kalori / minit cal/min = 1*0.060000000 kilokalori / jam Kcal/h
  • 1 kalori / minit cal/min = 1*0.069779999998295 joule / saat J/s
  • 1 kalori / minit cal/min = 1*69.779999880 miliwatt mW
  • 1 kalori / minit cal/min = 1*0.016666666666667 kalori / saat cal/s