:
logo qtransform

  kepada  Dekawatt

unit ukuran: kuasa
Simbol: daW
multiplesDekawatt (daW): gandaan dan subganda
Kilowatt kepada dekawatt Dekawatt kepada kilowatt

info simbol: daW
Watt ialah unit SI untuk kuasa dalam Sistem Unit Antarabangsa (SI)
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 dekawatt daW = 1*100 desiwatt dW
  • 1 dekawatt daW = 1*10000000 mikrowatt μW
  • 1 dekawatt daW = 1*0.013404825737265 kuasa kuda elektrik hp electric
  • 1 dekawatt daW = 1*10000 miliwatt mW
  • 1 dekawatt daW = 1*1.0E-5 megavolt ampere MVA