:
logo qtransform

  kepada  Kilowatt

unit ukuran: kuasa
Simbol: KW
multiplesKilowatt (KW): gandaan dan subganda
Watt kepada kilowatt Kilowatt kepada watt

info simbol: kW
1 kilowatt = 1000 watt
Watt ialah unit SI untuk kuasa dalam Sistem Unit Antarabangsa,
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 kilowatt KW = 1*1.000000000 kilovolt ampere kVA
  • 1 kilowatt KW = 1*859.845228000 kilokalori / jam Kcal/h
  • 1 kilowatt KW = 1*1000.000000000 volt ampere VA
  • 1 kilowatt KW = 1*0.001000000 megavolt ampere MVA
  • 1 kilowatt KW = 1*1000.000000000 watt W