:
logo qtransform

  kepada  Farad

unit ukuran: kapasiti elektrik
Simbol: F
multiplesFarad (F): gandaan dan subganda
Coulomb / volt kepada farad Farad kepada coulomb / volt

info simbol: F

Farad ialah unit SI ukuran untuk kapasiti elektrik.

1 farad adalah sama dengan kapasiti pemuat yang, dicas dengan cas satu coulomb, memberikan beza keupayaan satu volt.

F = C/V = A*s/V = C2/J
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 farad F = 1*1000000.000000000 mikrofarad μF
  • 1 farad F = 1*1.000000000 coulomb / volt C/V
  • 1 farad F = 1*1000000000.000000000 nanofarad nF
  • 1 farad F = 1*0.000001000 megafarad MF
  • 1 farad F = 1*1000.000000000 milifarad mF