Alege limba:

  in  

Calculează:

Transformă vâscozitate cinematică

m²/h
m²/s
hst
st
in²/s
Mst
Gst
mst
mm²/s


ft²/h
µst
dst
cm²/s
ft²/s
hst
cst
Kst

twitter  facebook  whatsapp
Unitati de masura

symbolVâscozitate cinematică: simboluri si abrevieri