Alege limba:

  in  

Calculează:

Transformă vâscozitate cinematică

m²/h
m²/s
in²/s
Gst
ft²/h
hst
Mst
cst
µst


st
dst
mm²/s
cm²/s
ft²/s
Kst
mst
hst

twitter  facebook  whatsapp
Unitati de masura

symbolVâscozitate cinematică: simboluri si abrevieri