Alege limba:

  in  

Transforma lungime

Kilometri: km
Decametri: dam
Hectometri: hm
Metri: m
Microni: μ
Inchi: in
Centimetri: cm
Milimetri: mm
Mile marine americane: US nmi
Decimetri: dm
Yarzi: yz
Pasi: pas
Mile: mi
Picioare: ft
Mile marine britanice: UK nmi
Palme: pal
Trestii: tr
Coți: cot
Stânjeni (Transilvania): sta Trans
Stânjeni (Muntenia): sta Munt
Stânjeni: stan
Prajini (Moldova): praj Mold
rec
Coti (Moldova): cot Mold
Lanțuri: ch
Degete: deg
Linii: ln
Stadii romane: st roman
Prajini: pr
Palmaci: palm
Leghe marine: nl
Trestii lungi: tr long
Coți lungi: cot lg
Leghe nautice britanice: UK nl
Coti (Muntenia): cot Munt
Coți scurți: cot sh
Leghe americane: US lea
Funii: fu
Stânjeni (Moldova): sta Mold
Stadioane: fur
Microinchi: µin
Picioare (Transilvania): ft Trans
Leghe britanice: UK lg
Hvats: hvat


Unitati de masura

Lungime: simboluri si abrevieri