Alege limba:

  in  

Transforma viteză

Kilometri pe oră: kph
Metri pe secundă: m/s
Decametri pe oră: dam/h
Inchi pe secundă: in/s
Decimetri pe secundă: dm/s
Picioare pe minut: ft/min
Metri pe zi: m/day
Decametri pe zi: dam/day
Decimetri pe zi: dm/day
Hectometri pe minut: hm/min
Picioare pe secundă: ft/s
Kilometri pe minut: km/min
Milimetri pe zi: mm/day
Inchi pe minut: in/min
Noduri: knots
Mile pe secundă: mi/s
Milimetri pe oră: mm/h
Kilometri pe secundă: km/s
Microni pe minut: µ/min
Inchi pe zi: in/day
Mach: mach
Mile pe zi: mi/day
Metri pe oră: m/h
Centimetri pe minut: cm/min
Centimetri pe secundă: cm/s
Hectometri pe zi: hm/day
rec
Milimetri pe secundă: mm/s
Kilometri pe zi: km/day
Decimetri pe oră: dm/h
Picioare pe oră: ft/h
Yarzi pe oră: yd/h
Mile pe oră: mph
Mile pe minut: mi/min
Decimetri pe minut: dm/min
Microni pe oră: µ/h
Microni pe secundă: µ/s
Decametri pe secundă: dam/s
Decametri pe minut: dam/min
Hectometri pe secundă: hm/s
Centimetri pe oră: cm/h
Yarzi pe secundă: yd/s
Metri pe minut: m/min
Hectometri pe oră: hm/h
Inchi pe oră: in/h
Picioare pe zi: ft/day
Yarzi pe minut: yd/min
Yarzi pe zi: yd/day
Centimetri pe zi: cm/day
Milimetri pe minut: mm/min
Microni pe zi: µ/day
Viteze ale luminii: c


Unitati de masura

Viteză: simboluri si abrevieri