:
logo qtransform

  naar  

Berekend:


Converteren kinematische viscositeit

mm²/s
mst
ft²/s
Gst
m²/s
ft²/h
cst
Mst
hst


cm²/s
in²/s
m²/h
hst
μst
dst
Kst
st

twitter  facebook  whatsapp


Meeteenheden

symbolKinematische viscositeit: symbolen en afkortingen