:
logo qtransform

  a  

Calculado:


Decíkatal

unidades de medida: actividad catalítica
Símbolo: dkat
Katal a decíkatal Decíkatal a katal

info
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 decíkatal dkat = 1*0.010000000 decakatal dakat
  • 1 decíkatal dkat = 1*0.001000000 hectókatal hkat
  • 1 decíkatal dkat = 1*60000.000000000 unidad enzimática U enz
  • 1 decíkatal dkat = 1*0.000100000 kilókatal kkat
  • 1 decíkatal dkat = 1*0.1 katal kat