:
logo qtransform

  naar  

Berekend:


Henry

Meeteenheden: inductantie
Symbool: H
multiplesHenry (H): veelvouden en submultiples
Weber per ampère naar henry Henry naar weber per ampère

info symbool H

De henry, genoemd naar Joseph Henry, is de SI-eenheid voor zelfinductie van een spoel en voor de wederzijdse inductie van twee spoelen.

1 H = 1 V·A-1·s = 1 m²·kg·s-2·A-2

Een spoel heeft een zelfinductie van 1 henry als een verandering in de stroomsterkte van 1 ampère per seconde een inductiespanning veroorzaakt van 1 volt.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 henry H = 1*1.000000000 weber per ampère Wb/A
  • 1 henry H = 1*1000.000000000 millihenry mH
  • 1 henry H = 1*1000000.000000000 microhenry μH
  • 1 henry H = 1*0.000001000 megahenry MH
  • 1 henry H = 1*0.000000001 gigahenry GH