:
logo qtransform

  naar  

Berekend:


Em

Meeteenheden: lettertypegrootte
Symbool: em
Pixel naar ems Ems naar pixel

info Een em is een typografische eenheid die gelijk is aan de momenteel gespecificeerde puntgrootte.

Een em in een 16-punts lettertype is bijvoorbeeld 16 punten.

Daarom is deze eenheid voor alle lettertypen hetzelfde bij een bepaalde puntgrootte.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 em em = 1*1.000000000 rem rem
  • 1 em em = 1*16.000000000 pixel px
  • 1 em em = 1*0.166666669 inch css in css
  • 1 em em = 1*4.233333353 millimeter css mm css
  • 1 em em = 1*0.423333333 centimeter css cm css