:
logo qtransform

  ila  

Hesaplanmış:


km ila m ila cm ila mm rule
mi ila yd ila ft ila in rule

hacim

uzunluk

ağırlık

sıcaklık

yüzey

hız

zaman

basınç

enerji

sıklık

açı

veri

ışık şiddeti

güç

kuvvet

elektrik akımı

voltaj

elektrik şarjı

elektrik direnci

manyetik indüksiyon

elektriksel iletkenlik

ışık akısı

indüktans

manyetik akı

elektrik kapasitesi

molar kütle

radyoaktivite

yoğunluğu

tork

dinamik viskozite

kinematik viskozite

molar konsantrasyon

radyasyon

radyasyon maruziyeti

manyetik alan

aydınlatma

radyasyon - emilen doz

elektrik potansiyeli

açısal ivme

akış - kütle

molar akış hızı

elektrik elastikiyeti

akış - sıvılar

kumaş ağırlığı

tekstil yoğunluğu

yazı boyutu

katı açı

dönme hızı

katalitik aktivite

CO2 emisyonları

ses

spesifik hacim

ısı transfer katsayısı