:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Decimetr

Měrné jednotky: délka
Symbol: dm
multiplesDecimetr (dm): násobky a podnásobky
Metrů na decimetrů Decimetrů na metrů

info značka dm
Decimetr je délková jednotka, 10-1 neboli 1 desetina metru.

Používá se spíše jen jako pomocná jednotka pro hrubé rozměry mezi 0,1 a 1 m, např. pro přibližné vyjádření hloubky vody.
S přesností na decimetry (ovšem v metrech) se často uvádějí výškové kóty na turistických mapách.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 decimetr dm = 1*10 centimetrů cm
  • 1 decimetr dm = 1*0.1 metrů m
  • 1 decimetr dm = 1*0.01 dekametrů dam
  • 1 decimetr dm = 1*100 milimetrů mm
  • 1 decimetr dm = 1*0.0001 kilometrů km