:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Dekametr

Měrné jednotky: délka
Symbol: dam
multiplesDekametr (dam): násobky a podnásobky
Metrů na dekametrů Dekametrů na metrů

info Dekametr je měrná jednotka pro délku rovnající se deseti metrům.
V Mezinárodní soustavě jednotek (SI) je základní jednotkou délky a vzdálenosti metr.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 dekametr dam = 1*10 metrů m
  • 1 dekametr dam = 1*1000.000000000 centimetrů cm
  • 1 dekametr dam = 1*0.01 kilometrů km
  • 1 dekametr dam = 1*100.000000000 decimetrů dm
  • 1 dekametr dam = 1*10000.000000000 milimetrů mm