:
logo qtransform

  naar  

Berekend:


Gamma

Meeteenheden: magnetische inductie
Symbool: y
Tesla naar gamma Gamma naar tesla

info De gamma is een verouderde eenheid voor magnetische inductie.

Tot 4 juni 1970 was de gamma samen met de eenheid gauss een geldige eenheid in het cgs-stelsel. Het symbool voor de gamma is γ.

1 γ = 10-9 T = 1 nT.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 gamma y = 1*1.0E-9 tesla T
  • 1 gamma y = 1*0.000000001 weber per vierkante meter Wb/m²
  • 1 gamma y = 1*0.000010000 gauss G
  • 1 gamma y = 1*0.01 milligauss mG
  • 1 gamma y = 1*1.0E-15 megatesla MT