:
logo qtransform

  naar  

Berekend:


Megatesla

Meeteenheden: magnetische inductie
Symbool: MT
multiplesMegatesla (MT): veelvouden en submultiples
Tesla naar megatesla Megatesla naar tesla

info Megatesla, meeteenheid van magnetische flux
1 megatesla [MT] = 1 × 1010 Gauss [G]

8 T – de kracht van de LHC-magneten
11,75 T – de kracht van INUMAC-magneten, de grootste MRI-scanner
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 megatesla MT = 1*1000000.000000000 tesla T
  • 1 megatesla MT = 1*10000000000.000000000 gauss G
  • 1 megatesla MT = 1*1000000000000000.000000000 gamma y
  • 1 megatesla MT = 1*1000.000000000 kilotesla kT
  • 1 megatesla MT = 1*0.001000000 gigatesla GT