:
logo qtransform

  ila  

Hesaplanmış:


Radyan

ölçü birimleri: radyasyon - emilen doz
Sembolü: rad
Derece ila radyan Radyan ila derece

infoSembol: rad
Bir radyan, 180°/π veya yaklaşık olarak 57,2958° veya 57°17'45'e eşittir.

Radyan, açıları ölçmek için bir ölçü birimidir.
Tepesi çemberin merkezinde olan ve uzunluğu çemberin yarıçapına eşit olan bir yayı çevresiyle kesen açıdır.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 radyan rad = 1*57.295777279 derece deg
  • 1 radyan rad = 1*0.159154892 devrim rev
  • 1 radyan rad = 1*0.159154950 rotasyon rot
  • 1 radyan rad = 1*3.819718485 saatlik açı ha
  • 1 radyan rad = 1*1000.000000000 miliradyan mrad