Alege limba:

  in  

Calculează:

Caracter

Unitati de masura: date
Simbol: char
Biti in caractere Caractere in biti

Un caracter este un bute sau 8 biti
1 char = 1 byte = 8 biti = 2 nibbles
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 caracter char = 1*1.000000000 bytes B
  • 1 caracter char = 1*8.000000000 biti b
  • 1 caracter char = 1*0.001 kilobytes KB
  • 1 caracter char = 1*0.500000000 cuvinte word
  • 1 caracter char = 1*0.000008000 megabiti Mb