Alege limba:

  in  

Calculează:

BTU

Unitati de masura: energie
Simbol: BTU
multiplesBTU (BTU): multipli si submultipli
Jouli in BTU BTU in jouli

info1 BTU = 1055.07 Jouli
1 BTU = 0.2931 W⋅h (watt ora)
1 BTU = 252.2 cal (kalorii)
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 BTU BTU = 1*0.25199719164653 kilocalorii kcal
  • 1 BTU BTU = 1*252.16439000047 calorii cal
  • 1 BTU BTU = 1*0.001 kiloBTU kBTU
  • 1 BTU BTU = 1*0.0010550559865459 megajouli MJ
  • 1 BTU BTU = 1*1055.0559865459 jouli J