Alege limba:

  in  

Calculează:

Grad Kelvin

Unitati de masura: temperatură
Simbol: ºK
Grade Celsius in grade Kelvin Grade Kelvin in grade Celsius

Kelvinul, unitate de temperatură termodinamică, este fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei.
kelvinul (simbol: K), care este unitatea de temperatură în SI și este una din cele șapte unități de măsură fundamentale.
Scara Kelvin este scară de temperatură termodinamică (absolută) unde temperatura de zero absolut (0 K) este cea mai scăzută temperatură posibilă
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 grad Kelvin ºK = 1-273.150000000 grade Celsius ºC
  • 1 grad Kelvin ºK = (1-1.000000000)*1.8+32.00 grade Fahrenheit ºF
  • 1 grad Kelvin ºK = (1-1.000000000)*1.8+491.67 grade Rankine ºR
  • 1 grad Kelvin ºK = (1-1.000000000)*1.5-100 grade Delisle °De
  • 1 grad Kelvin ºK = (1-1.000000000)*0.8 grade Reaumur ºRe
NOTĂ - Temperatura termodinamică, simbol T, se exprimă, în mod curent, în funcţie de diferenţa sa faţă de temperatura de referinţă T0 = 273,15 K (punctul de topire a gheţii), diferenţă de temperatură denumită temperatură Celsius, simbol t, definită prin relaţia şi având unitatea grad Celsius, simbol C0 . Valoarea numerică a unei temperaturi Celsius, exprimată în unitatea grad Celsius, este dată de relaţia t/0C = T/K-273,15. Unitatea și scara „kelvin” este definită, conform convențiilor internaționale, prin două puncte: zero absolut și punctul triplu al apei. De asemenea, această definiție leagă exact scara Kelvin de scara Celsius. Zero absolut — temperatura față de care nimic nu poate fi mai rece și la care în substanță nu mai există energie sub formă de energie interna — este definită ca fiind exact 0 K și −273,15 °C.