:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Abampér

Měrné jednotky: elektrický proud
Symbol: aA
Ampér na abampérech Abampérech na ampér

info Un abamper care a unitatea de masura and curentului electric.
Un abamper este curentul ce production o forta de 2 dine/cm intre doua fire paralele infinite care sunt la o distancea de 1 centimetru una de cealalta.
1 abamper = 10 ampér
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 abampér aA = 1*10000 miliampérů mA
  • 1 abampér aA = 1*10 ampér A
  • 1 abampér aA = 1*1000.000000000 centiampéry cA
  • 1 abampér aA = 1*10 watt / volt W/V
  • 1 abampér aA = 1*29979245368.431000000 elektrostatická jednotka ESU