:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Megaampér

Měrné jednotky: elektrický proud
Symbol: MA
multiplesMegaampér (MA): násobky a podnásobky
Ampér na megaampérů Megaampérů na ampér

info Megaampér je měrná jednotka intenzity elektrického proudu.
1 megaamp = 1 000 000 ampér
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 megaampér MA = 1*1000000.000000000 ampér A
  • 1 megaampér MA = 1*10000.000000000 hektoampér hA
  • 1 megaampér MA = 1*1000000000 miliampérů mA
  • 1 megaampér MA = 1*100000000.000000000 centiampéry cA
  • 1 megaampér MA = 1*100000.000000000 elektromagnetická jednotka EMU