:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Kiloampér

Měrné jednotky: elektrický proud
Symbol: kA
multiplesKiloampér (kA): násobky a podnásobky
Ampér na kiloampér Kiloampér na ampér

info Kiloampér je měrnou jednotkou elektrického proudu.
Odvozená měrná jednotka pro intenzitu elektrického proudu, rovná jednomu tisíci ampérům.
1 kiloampér = 1000 ampérů

kiloampér = jeden tisíc ampérů = 103 A
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 kiloampér kA = 1*1000 ampér A
  • 1 kiloampér kA = 1*1000000 miliampérů mA
  • 1 kiloampér kA = 1*1000 watt / volt W/V
  • 1 kiloampér kA = 1*1000.000000000 voltů na ohm V/Ω
  • 1 kiloampér kA = 1*1000.000000000 volt siemens SV