:
logo qtransform

  na  

Vypočítat:


Mikroampér

Měrné jednotky: elektrický proud
Symbol: μA
multiplesMikroampér (μA): násobky a podnásobky
Ampér na mikroampérů Mikroampérů na ampér

info Mikroampér je měrná jednotka intenzity elektrického proudu, která se rovná jedné miliontině ampéru.
1 mikroampér = 0,000001 ampérů
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 mikroampér μA = 1*1.0E-6 ampér A
  • 1 mikroampér μA = 1*0.001 miliampérů mA
  • 1 mikroampér μA = 1*1.0E-6 watt / volt W/V
  • 1 mikroampér μA = 1*1.0E-6 voltů na ohm V/Ω
  • 1 mikroampér μA = 1*0.000000001 kiloampér kA